Viziunea

CJEXTM să devină un centru educaţional de elită, un nucleu cultural emergent, capabil să formeze cetăţeni europeni de prim rang.

 

Valori şi principii promovate

– Integritate morală si  profesională

– Respect şi toleranţă

– Onestitate şi corectitudine intelectuală

– Imparţialitate, independenţă , obiectivitate

– Respectarea cadrului legislativ

– Autoexigenţă în exercitarea profesiei

– Interes , responsabilitate şi perseverenţă pentru formarea profesioală

– Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului centrului

– Responsabilitate morală, socială şi profesională

– Respingerea atitudinilor  xenofobe, antisociale şi antidemocratice.

Misiunea

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim; punem accentul pe dezvolatrea valorilor promovate prin filozofia educațională a școlilor elitiste de performanţă și pe competențele cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.

Concret misiunea CJEXTM este:

  • Să creăm un cadru şi o cultură organizaţională în care atât elevii cât şi profesorii să se simtă împliniţi profesional;
  • Să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale
  • Să realizăm programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii elevilor care urmează acest program de educaţie;
  • Să educăm elevii supradotaţi pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă;
  • Să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal.

Obiectiv: 

Centrul de excelenţă elaborează şi aplică strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi pentru selecţia şi motivarea cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţilor de înaltă performanţă.

 

Ţintele strategice

  1. Reunirea unor resurse umane de mare valoare : identificarea şi atragerea tinerilor capabili de performanţe înalte, dar şi încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, interesat de performanţa academică.
  2. Creşterea calităţii activităţilor didactico-ştiiţifice, având la bază curriculum adecvat şi atractiv, dar şi un climat propice dezvoltării intelectuale.
  3. Promovarea imaginii centrului prin implicarea în proiecte cu rezonanţă în comunitatea locală, prin popularizarea rezultatelor elevilor şi prin realizarea unor simboluri specifice CJEXTM.