Centrul Județean de Excelență Timiș

Orar pentru 18 – 24 februarie

Lansare de carte

 

 În perioada 28-29.01.2017 a avut loc Festivalul National Prietenii muziciii ”PRO PIANO”, tinut la Facultatea de Muzica sala ”Orpheum”.

Elevii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, îndrumaţi de Doamna profesoară Maria Bodo au obţinut următoarele premii:

  1. Andris Patricia, cl. X-a, Diploma de Excelenta
  2. Colceiar Andreea, cl. X-a, Diploma de Excelenta
  3. Carabenciov Ana-Maria, cl. VIII-a, Diploma de Excelenta si Speciala a Juriului
  4. Kohl Lucas,cl. VIII-a, Diploma de Excelenta si Speciala a Juriului.

La Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viata”, elevii care frecventeaza cursurile Centrului de Excelenta Timis, îndrumaţi de Doamnele prof. Claudia Spineanu şi Oancea Carmen,  au obtinut urmatoarele premii:

Premiul I (Nivelul 2): Angheluță Alexandra, din clasa a VIII-a (care va reprezenta Timisul la etapa nationala)

Premiul al II-lea (Nivelul 1): Pătru Bianca, din clasa a VI-a

Mențiune (Nivelul 1): Pilatec Alissia, din clasa a VI-a

 

Centrul Județean de Excelenţă Timiş, numit, în continuare, CJEXTM, este unitate de învăţământ cu personalitate juridică înfiinţată prin OMEN nr. 4809/22.10.2014, funcţionează în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale nr1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată de către Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, prin OMECTS nr. 5577/07.10.2011, precum şi în baza Regulamentului de Organizare şi de Funcţionare al CJEXTM.

Pentru documentarea dumneavoastră suplimentară, vă propunem accesarea paginii Documente

 

mircea_serbanescu

Obiectivele fundamentale ale activității CJEXTM

Valorificarea potențialului intelectual

și creativ al generației tinere, în scopul constituirii unui nucleu de perspectivă în comunitatea noastră, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Timiș.

Respectarea dreptului la educație

și instruire diferențiată pentru elevii supradotați, capabili de performanță înaltă, din județul Timiș.

Elaborarea și aplicarea unor strategii și politici

pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, precum și pentru selecția și motivarea cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților de înaltă performanță.

Asigurarea condițiilor optime de pregătire

de dezvoltare, de afirmare şi de consacrare a copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte din județul Timiș.

Colaboratori